KRIS POSEDE MWEN TANPRI

Kris posede mwen tampri

Se pou Ou mwen ye jodi,

Ede-m aprann obeyi,

Ak Lespri Ou ranpli-m

Ak Lespri Ou ranpli-m (Bis)

Mwen vle pou Ou antièman

Ak Lespri Ou rampli-m

Oh Segnè mwen rann ba Ou

Tout la vi mwen pou toujou

Plin kè mwen avek amou

Ak Lespri Ou ranpli-m

Prepare-m o Jezu-Kri,

Se Ou sel mwen vle sevi,

E chèche lèza-m pèdu,

Ak Lespri Ou ranpli-m

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s